بیوگرافی

تصویر نویسنده

ریچارد ویکارت

15 جولای 1958

ریچارد ویکارت (زاده جولای 1958) استاد تاریخ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست. عمده پژوهش ها و آثار وی بر موضوع تاثیر تکامل در تفکر اجتماعی، علم اخلاق و اخلاقیات اختصاص دارد. ویکارت دکترای خود را در رشته تاریخ از دانشگاه لوا در سال 1994 میلادی اخذ کرده است. 

ویکارت بیش از همه به دلیل نگارش کتاب از داروین تا هیتلر: اخلاق تکاملی، داروینیسم اجتماعی و اصلاح نژادی در سال 2004 شناخته شده است. از داروین تا هیتلر را می توان مناقشه برانگیزترین و در عین حال مهم ترین اثر وی عنوان کرد؛ چرا که استدلال های بعدی ویکارت نیز برپایه شواهد تاریخی ذکر شده در این کتاب شکل گرفته اند. 

در اینجا باید به این نکته مهم اشاره کرد که اغلب اعتراضات آکادمیک مرتبط با کتاب ریچارد ویکارت، نخست از عضویت او در موسسه دیسکاوری نشات می گیرد که به هیچ وجه بر دانش تاریخی این تاریخدان برجسته سایه نمی افکند. اعتراضات دیگر به ادعای ویکارت مبنی بر الهام گرفتن هیتلر از داروین برمی گردد. تاریخ دانان مخالف در دفاع از اعتراض خود بیان می کنند که هیچ کتابی از داروین در کتابخانه هیتلر یافت نشده است. ویکارت تصمیم گیری درباره این مسئله را به خواننده واگذار می کند و در فصل پایانی کتاب از داروین تا هیتلر شواهد خود مبنی بر پیروی هیتلر از اصول داروینی را مطرح می کند. با این همه ذکر این نکته ضروی است که تقریبا تمام تاریخ دانان متفق القول می پذیرند که هیتلر، یک داروینیست اجتماعی بوده است. 

نشر سایلاو کتاب از داروین تا هیتلر را به عنوان نخستین اثری که تبعات داروینیسم اجتماعی را به تصویر می کشد به فارسی منتشر کرده است.