بیوگرافی

تصویر نویسنده

گلب سپرسکی

دکنر گلب سپرسکی ملقب به کارشناس جلوگیری از بروز بلایا، استاد علوم رفتاری برجسته و نویسنده کتاب نقاط کور بین ما : چگونگی غلبه بر سوگیری شناختی است.

گلب سپرسکی بیش از بیست سال است که با سازمان ها همکاری دارد و به آن ها کمک می کند تا جلوی مشکلاتی را بگیرند که به هنگام تلاش انسان برای فهمیدن واقعیت در گروه ها رخ  می دهد.ٖ

گلب سپرسکی بر اساس این تجربیات، کتابها، مقالات و دروس بسیاری را ارائه کرده است. او بیشتر وقت خود را صرف بررسی وقایع ناگوار اجتناب پذیر کرده که می داند به محض به کارگیری روش علمی می توان جلوی خود تخریبی را گرفت.

گلب سپرسکی در کتاب نقاط کور بین ما : چگونگی غلبه بر سوگیری شناختی، دقیقاً همین کار را انجام می دهد. او در هر فصل نشان می دهد که وقتی گرفتار سوگیری می شویم، به جز توضیح آنچه در ذهنمان رخ می دهد، کار بیشتری از دستمان برمی آید. می توانیم فعالانه، هدفمند و به طرزی معنی دار در موقعیت های مهم، مثل روابطمان با دیگران، سوگیری را از خود دور کنیم.