درباره نویسنده

تصویر نویسنده

راماچاندران

10 آگوست 1951

بیوگرافی راماچاندران

ویلیانور سابرامانیان راماچاندران، دانشمند برجسته و عصب شناس آمریکایی - هندی است که به مارکوپولوی علوم اعصاب شهرت دارد. راماچاندران در دنیای علم به دلیل آزمایش‌ های بسیاز جالب توجهش و نیز طرح نظریه هایی در زمینه عصب شناسی رفتاری از جمله اختراع جعبه آینه ای شناخته شده است. راماچاندران در حال حاضر، استاد تمام دانشگاه سن دیگوی کالیفرنیاست و در دپارتمان روانشناسی به عنوان سرپرست مرکز مغز و شناخت فعالیت می کند.

فعالیت های علمی راماچاندران

راماچاندران مدرک پزشکی خود را در هند دریافت کرد و سپس مدرک پی اچ دی خود را در علوم اعصاب از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. اغلب حوزه‌ های پژوهشی او بر زمینه های عصب شناسی رفتاری و زوان تحلیل گری متمرکز بوده است. راماچاندران پژوهش های بسیار جالب توجهی در خصوص اندام های خیالی (Phantom limns) و دردخیالی انجام داده است. او هم چنین مخترع درمان آینه ای است که هم اکنون در سراسر دنیا برای درمان فلج اندام های خیالی استفاده می شود.

کتاب مغز سخن چین: جست و جوی یک عصب شناس برای آنچه ما را انسان می سازد

راماچاندران عمده شهرت خود را در میان عموم به واسطه نگارش کتاب مغز سخن چین (the tell-tale brain) کسب کرده است. او در مغز سخن چین با رویکردی جالب توجه به هویت انسان می پردازد و نشان می دهد چگپنه مختل شدن کارکرد مغز در سندرم هایی چون کاپگراس، خودمرده پنداری و... می تواند اسراری را درباره عملکرد طبیعی مغز برملا کند. او هم چنین در این کتاب به مباحث جالبی چون اندام‌ های خیالی، نورن های آینه ای، حس آمیزی و ... می پردازد. نشر سایلاو کتاب مغز سخن چین را با ترجمه دکتر معصومه ملکیان برای اولین بار در کشور در سال 1399 منتشر کرده است.