یک مطالعه میان‌رشته‌ای جذاب بین انسان‌شناسی، رفتارشناسی، فلسفه و فرگشت

«کتابی افسونگر و سرشار از مهربانی و شفقت… حاوی بینش‌های ژرفی درباره زندگی حیوانات و از جمله ما انسان‌ها.»

یووال نوح هراری

 جیمی متزل در این کتاب در قامت یک آینده پژوه مترقی دست به کاوشی پیشگامانه درباره آینده بشریت زده است: اینکه پیشرفت‌ های مهندسی ژنتیک چگونه اساس زندگی ما را تغییر خواهد داد: از روابط جنسی گرفته تا جنگ، عشق، مرگ و حیات. 

مشاهده پیش نمایش کتاب

تخفیف THE BRAINTRUST CHYRCHLAND
تخفیف نقاط کور بین ما
تخفیف کتاب مغز سبک مغز
تخفیف توهمات الیور ساکس
تخفیف THE BRAINTRUST CHYRCHLAND
تخفیف مغزی که خود را تغییر می دهد
تخفیف کتاب ناشناخته دیوید ایگلمن سایلاو